O swoich odczuciach i przeżyciach opowie nam Filip Płuciński, tegoroczny maturzysta.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤInstagram