Artykuły

Skutki pandemii dla UE: rozpad czy zjednoczenie?

„Wiemy, że już nie będzie powrotu do tego samego świata, który opuściliśmy w marcu” – Dr Małgorzata Bonikowska o nowej rzeczywistości.  Taisiia Prosvirova: Czy już...