W tej audycji porozmawialiśmy o stanowisku Platformy Obywatelskiej o aborcji, dymisji Janusza Kowalskiego i lewicowej młodzieży.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤInstagram

Unsupported request - method type: get